Szanowni  Klienci!

Informujemy, że firma P.H. PISAREK Sp.j. od dnia 07.01.2021r. będzie obsługiwała Państwa pod nową nazwą TRIFOX Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Konwaliowej 21. Dotychczasowe warunki współpracy pozostaną niezmienione.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej platformy sprzedażowej i rejestrację pod adresem
www.trifox.pl Kliknięcie w powyższy link spowoduje przekierowanie na nową stronę.


KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo, W związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez UOKiK wobec firmy Trifox Sp. z o.o. dotyczącym zabawki: taksówka, nr kat. CHT2764511, kod EAN 5901353088361 (sprawa nr DNR-2.730.152.2021.MU), uprzejmie informujemy, że ww. zabawka nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, gdyż w trakcie badania laboratoryjnego od zabawki odłączył się znak „TAXI” i kawałek plastiku od karoserii, które mieszczą się całkowicie w cylindrze do badania małych części, co stwarza ryzyko uduszenia. Ponadto dostępne stało się zakończenie metalowej osi o gładko zaokrąglonych krawędziach. Uprzejmie informujemy, iż konieczne jest niezwłoczne wycofanie ww. zabawki z oferty sprzedaży i jej zwrot.
W związku z powyższym prosimy klientów posiadających ww. zabawkę w ofercie sprzedaży o jej niezwłoczne wycofanie z obrotu i odesłanie jej na nasz koszt, do naszej siedziby (na ww. zabawkę wystawimy fakturę korygującą).


Dear Customers!

Please be advised that, P.H. PISAREK Sp.j. will continue to cooperate with all Customers under the new name TRIFOX Sp. z o.o. from 07.01.2021, with headquarter in Bielsko-Biała at Konwaliowa 21 street. The previous terms of cooperation will remain unchanged.

We invite You to visit the new business platform and register at
www.trifox.pl Clicking on the link above will redirect You to a new page.